Kavels >> Het plangebied wordt bijna overal omsloten door bestaande bebouwing. Dit betreft eengezinswoningen die georiënteerd zijn op de Oranjeweg en de Heiliggravenweg, maar ook het stadskantoor aan de noordwestkant en aan de zuidkant een complex van De Zijlen.

Wanneer u uw droomhuis heeft uitgezocht, kunt u kijken op welke kavel deze past. Als u graag op een bepaalde kavel een huis wilt bouwen en geen bepaalde woning voor ogen heeft, dan kunt u met het betreffende paspoort zien welke woning hierop gebouwd mag worden. De kavelpaspoorten en het beeldkwaliteitsplan zijn een toetsingskader waaraan moet worden voldaan voordat de gemeente een bouwvergunning mag verlenen. Daarnaast wordt de bouwaanvraag natuurlijk getoetst aan het bouwbesluit en welstand.

Ook worden er 8 royale stijlvolle herenhuizen (type 2-1-kap) met garage gerealiseerd en 1 vrijstaand Passief Huis. Deze laatste woning is een noviteit op het gebied van energiezuinig (en energieneutraal) wonen.